8 GIÁ TRỊ GIÁO DỤC MÀ
CON NHẬN ĐƯỢC TỪ ARKKI@HOME

TỰ TIN VÀ HIỂU BIẾT VỀ BẢN THÂN

Trẻ thử nghiệm với nhiều hiện tượng khác nhau của ngành thiết kế sáng tạo và được Giáo viên hỗ trợ các phương pháp, chất liệu và kỹ năng khác nhau để luôn thành công thể hiện được sự sáng tạo của mình. Từ đó, nhận ra được các bài học và kỹ năng để tự tin tiếp cận các vấn đề mới trong cuộc sống.

PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

Trẻ được hình thành thói quen luôn nhìn một hiện tượng từ nhiều góc nhìn khác nhau luôn tìm kiếm các kết nối mới để giải quyết vấn đề sáng tạo hơn, và luôn tìm thấy cơ hội thể hiện ý tưởng của mình qua các chất liệu có sẵn.

CHỦ ĐỘNG TỰ TRẢI NGHIỆM – TỰ HỌC

Trẻ được cho thời gian và phương tiện được tự do khám phá và chịu trách nhiệm với dự án của mình. Từ đó, hình thành thói quen tự thử nghiệm, khám phá cách làm mới, chủ động học từ bạn bè và tìm kiếm sự giúp đỡ, tự nhìn lại và rút ra bài học cho riêng mình.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ TƯ DUY BẬC CAO

Trẻ được giáo viên thúc đẩy để luôn tìm cách tư duy sâu hơn, cao hơn là chỉ nhớ thông tin: hiểu thông tin, hiểu cái gì có thể suy ra từ đó và uyển chuyển liên kết, phân loại, phân tích, tổng hợp, tái hợp thông tin này với các thông tin khác theo nhiều cách khác nhau để áp dụng tìm ra giải pháp mới cho các vấn đề liên tục nảy sinh thêm trong quá trình làm việc.

THẤU CẢM VÀ CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA TK21

Trẻ được rèn luyện thói quen thấu cảm và nhận thức được các nhu cầu khác nhau của con người, động vật, cộng đồng cư dân trong nhiều bối cảnh văn hóa – xã hội khác nhau và tìm cách phục vụ được các nhu cầu đó. Bên cạnh đó là các phẩm chất và khả năng khác: tò mò, tự phát kiến, kiên định, linh hoạt & lãnh đạo.

MỞ RỘNG KIẾN THỨC STEAM, VÀ HIỂU BIẾT VĂN HÓA – XÃ HỘI

Trẻ vận dụng kiến thức từ đa bộ môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Văn hóa, Xã hội, Con người và Toán từ dự án – cũng như liên kết với những hiểu biết đã có, và quan sát thêm hàng ngày – vào giải quyết các yêu cầu trong dự án.

CÔNG CỤ VÀ CHẤT LIỆU NGÀNH THIẾT KẾ & SÁNG TẠO

Trẻ sử dụng thành thạo các công cụ và chất liệu từ cơ bản (giấy và bút, que gỗ, màu, súng bắn keo, v.v.) đến phức tạp (phần mềm máy tính, động cơ robot, kính VR, v.v.) của người làm thiết kế & sáng tạo để thể hiện được ý tưởng của bản thân, và tìm thấy cơ hội sử dụng từ tất cả vật liệu quanh mình (chất liệu thiên nhiên, đồ tái chế, v.v.).
.

THÍCH NGHI VỚI HỌC TRONG THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

Trẻ làm quen với các công nghệ khác nhau, xây dựng phương pháp tự học, thích nghi với nhiều hoàn cảnh, sẵn sàng hội nhập với thế giới công nghệ và toàn cầu hóa.

 

8 GIÁ TRỊ GIÁO DỤC MÀ
CON NHẬN ĐƯỢC TỪ ARKKI@HOME

TỰ TIN VÀ HIỂU BIẾT VỀ BẢN THÂN

Trẻ thử nghiệm với nhiều hiện tượng khác nhau của ngành thiết kế sáng tạo và được Giáo viên hỗ trợ các phương pháp, chất liệu và kỹ năng khác nhau để luôn thành công thể hiện được sự sáng tạo của mình. Từ đó, nhận ra được các bài học và kỹ năng để tự tin tiếp cận các vấn đề mới trong cuộc sống.

PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

Trẻ được hình thành thói quen luôn nhìn một hiện tượng từ nhiều góc nhìn khác nhau luôn tìm kiếm các kết nối mới để giải quyết vấn đề sáng tạo hơn, và luôn tìm thấy cơ hội thể hiện ý tưởng của mình qua các chất liệu có sẵn.

CHỦ ĐỘNG TỰ TRẢI NGHIỆM – TỰ HỌC

Trẻ được cho thời gian và phương tiện được tự do khám phá và chịu trách nhiệm với dự án của mình. Từ đó, hình thành thói quen tự thử nghiệm, khám phá cách làm mới, chủ động học từ bạn bè và tìm kiếm sự giúp đỡ, tự nhìn lại và rút ra bài học cho riêng mình.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ TƯ DUY BẬC CAO

Trẻ được giáo viên thúc đẩy để luôn tìm cách tư duy sâu hơn, cao hơn là chỉ nhớ thông tin: hiểu thông tin, hiểu cái gì có thể suy ra từ đó và uyển chuyển liên kết, phân loại, phân tích, tổng hợp, tái hợp thông tin này với các thông tin khác theo nhiều cách khác nhau để áp dụng tìm ra giải pháp mới cho các vấn đề liên tục nảy sinh thêm trong quá trình làm việc.

THẤU CẢM VÀ CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA TK21

Trẻ được rèn luyện thói quen thấu cảm và nhận thức được các nhu cầu khác nhau của con người, động vật, cộng đồng cư dân trong nhiều bối cảnh văn hóa – xã hội khác nhau và tìm cách phục vụ được các nhu cầu đó. Bên cạnh đó là các phẩm chất và khả năng khác: tò mò, tự phát kiến, kiên định, linh hoạt & lãnh đạo.

MỞ RỘNG KIẾN THỨC STEAM, VÀ HIỂU BIẾT VĂN HÓA – XÃ HỘI

Trẻ vận dụng kiến thức từ đa bộ môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Văn hóa, Xã hội, Con người và Toán từ dự án – cũng như liên kết với những hiểu biết đã có, và quan sát thêm hàng ngày – vào giải quyết các yêu cầu trong dự án.

CÔNG CỤ VÀ CHẤT LIỆU NGÀNH THIẾT KẾ & SÁNG TẠO

Trẻ sử dụng thành thạo các công cụ và chất liệu từ cơ bản (giấy và bút, que gỗ, màu, súng bắn keo, v.v.) đến phức tạp (phần mềm máy tính, động cơ robot, kính VR, v.v.) của người làm thiết kế & sáng tạo để thể hiện được ý tưởng của bản thân, và tìm thấy cơ hội sử dụng từ tất cả vật liệu quanh mình (chất liệu thiên nhiên, đồ tái chế, v.v.).
.

THÍCH NGHI VỚI HỌC TRONG THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

Trẻ làm quen với các công nghệ khác nhau, xây dựng phương pháp tự học, thích nghi với nhiều hoàn cảnh, sẵn sàng hội nhập với thế giới công nghệ và toàn cầu hóa.

CÁC KHÓA HỌC 3 NGÀY HIỆN CÓ

Trẻ tự đặt câu hỏi và tự thiết kế một không gian sống và nội thất của căn phòng mơ ước theo ngôn ngữ sáng tạo của mình.

Giá trị giáo dục: Dự án cho Trẻ nhìn lại không gian sống của mình bằng một một ngôn ngữ tư duy mới của mô hình 3D. Thông qua sáng tạo một không gian mơ ước, Trẻ tự nhìn lại không gian mình sống bằng một góc nhìn thấu cảm và có trách nhiệm hơn về nhu cầu của chính mình và của người thân đang sống trong nhà.

Mục tiêu dự án: Hiểu và áp dụng các yếu tố cơ bản của tổ chức không gian sống vào sáng tạo một căn phòng mơ ước: mối quan hệ tỷ lệ giữa con người-đồ vật-căn phòng, luồn di chuyển giữa các không gian, nhu cầu & tính cách người sử dụng, tính năng, đồ đạc, màu sắc và vật liệu cho mỗi không gian, v.v.

 

Kỹ năng: Phân tích, khám phá, tìm kiếm và thử nghiệm ý tưởng, tạo ra một không gian với nhiều tiêu chí, đánh giá, nhận xét các giải pháp được điều chỉnh.

Vật liệu chính: Các loại giấy dùng trong thiết kế mô hình và gỗ.

Trẻ thiết kế và quy hoạch lại một khu phố của tương lai, cho cả một cộng đồng cùng sinh sống, bằng vật liệu tái chế.

Giá trị giáo dục: Dự án đòi hỏi trẻ thấu cảm với rất nhiều nhu cầu khác nhau của cư dân sinh sống trong thành phố, đưa những nhu cầu đó vào bối cảnh tương lai, và tái sử dụng các nguyên vật liệu tái chế quanh mình (ly nhựa, chai lọ, đồ cũ, v.v.) để sáng tạo. Qua đó, xây dựng nhận thức về vấn đề môi trường toàn cầu, các vấn đề về tái chế và phát triển bền vững.

Mục tiêu dự án: Hiểu và áp dụng các yếu tố cơ bản của quy hoạch đô thị vào sáng tạo nên thành phố của tương lai: các công trình chức năng, hệ thống giao thông, các tòa nhà công cộng, khu vực ở, khu vực công cộng và mảng xanh. Biết cách xử lý và sử dụng các vật liệu tái chế một cách sáng tạo, với các thiết kế thú vị và sáng tạo.

 

Kỹ năng: Lên kế hoạch, phân tích, thử nghiệm, điều chỉnh, áp dụng, giải quyết vấn đề phức tạp, tự phát kiến, hiểu biết về văn hóa – xã hội.

Vật liệu chính: Các nguyên vật liệu tái chế được sử dụng hàng ngày.

Trẻ tư duy và sáng tạo một nơi ở và môi trường sống cho con vật yêu thích của mình bằng vật liệu tự nhiên.

Giá trị giáo dục: Dự án cho Trẻ nhìn lại các loài động vật trong tự nhiên với một cái nhìn thấu cảm hơn về kích thước, tập tính, hành vi, nhu cầu sống cũng như môi trường thiên nhiên xung quanh, và mối quan hệ giữa hình dáng và chức năng của tổ. Thông qua phân tích và so sánh các loại tổ khác nhau, trẻ hiểu hơn được nhu cầu “ở” cơ bản của động vật và con người, và mối quan hệ giữa hình dáng, cấu trúc và chức năng trong thiết kế.

Mục tiêu dự án: Thấu cảm và tưởng tượng được các nhu cầu khác nhau về nơi ở của các loài động vật khác nhau. Thử nghiệm với các kỹ thuật tạo hình và xây dựng khác nhau để tạo ra hình dáng 3D mong muốn.

 

Kỹ năng: Khuyến khích sự tò mò, sáng tạo trong giải quyết vấn đề phức tạp thông qua thấu cảm, so sánh, đánh giá, thử nghiệm.

Vật liệu sử dụng: Các nguyên vật liệu tự nhiên có quanh mình: rêu, đá sỏi, cành cây, cỏ khô, vỏ hạt, v.v.

CÁC KHÓA HỌC 3 NGÀY HIỆN CÓ

Trẻ tự đặt câu hỏi và tự thiết kế một không gian sống và nội thất của căn phòng mơ ước theo ngôn ngữ sáng tạo của mình.

Giá trị giáo dục: Dự án cho Trẻ nhìn lại không gian sống của mình bằng một một ngôn ngữ tư duy mới của mô hình 3D. Thông qua sáng tạo một không gian mơ ước, Trẻ tự nhìn lại không gian mình sống bằng một góc nhìn thấu cảm và có trách nhiệm hơn về nhu cầu của chính mình và của người thân đang sống trong nhà.

Mục tiêu dự án: Hiểu và áp dụng các yếu tố cơ bản của tổ chức không gian sống vào sáng tạo một căn phòng mơ ước: mối quan hệ tỷ lệ giữa con người-đồ vật-căn phòng, luồn di chuyển giữa các không gian, nhu cầu & tính cách người sử dụng, tính năng, đồ đạc, màu sắc và vật liệu cho mỗi không gian, v.v.

 

Kỹ năng: Phân tích, khám phá, tìm kiếm và thử nghiệm ý tưởng, tạo ra một không gian với nhiều tiêu chí, đánh giá, nhận xét các giải pháp được điều chỉnh.

Vật liệu chính: Các loại giấy dùng trong thiết kế mô hình và gỗ.

Trẻ thiết kế và quy hoạch lại một khu phố của tương lai, cho cả một cộng đồng cùng sinh sống, bằng vật liệu tái chế.

Giá trị giáo dục: Dự án đòi hỏi trẻ thấu cảm với rất nhiều nhu cầu khác nhau của cư dân sinh sống trong thành phố, đưa những nhu cầu đó vào bối cảnh tương lai, và tái sử dụng các nguyên vật liệu tái chế quanh mình (ly nhựa, chai lọ, đồ cũ, v.v.) để sáng tạo. Qua đó, xây dựng nhận thức về vấn đề môi trường toàn cầu, các vấn đề về tái chế và phát triển bền vững.

Mục tiêu dự án: Hiểu và áp dụng các yếu tố cơ bản của quy hoạch đô thị vào sáng tạo nên thành phố của tương lai: các công trình chức năng, hệ thống giao thông, các tòa nhà công cộng, khu vực ở, khu vực công cộng và mảng xanh. Biết cách xử lý và sử dụng các vật liệu tái chế một cách sáng tạo, với các thiết kế thú vị và sáng tạo.

 

Kỹ năng: Lên kế hoạch, phân tích, thử nghiệm, điều chỉnh, áp dụng, giải quyết vấn đề phức tạp, tự phát kiến, hiểu biết về văn hóa – xã hội.

Vật liệu chính: Các nguyên vật liệu tái chế được sử dụng hàng ngày.

Trẻ tư duy và sáng tạo một nơi ở và môi trường sống cho con vật yêu thích của mình bằng vật liệu tự nhiên.

Giá trị giáo dục: Dự án cho Trẻ nhìn lại các loài động vật trong tự nhiên với một cái nhìn thấu cảm hơn về kích thước, tập tính, hành vi, nhu cầu sống cũng như môi trường thiên nhiên xung quanh, và mối quan hệ giữa hình dáng và chức năng của tổ. Thông qua phân tích và so sánh các loại tổ khác nhau, trẻ hiểu hơn được nhu cầu “ở” cơ bản của động vật và con người, và mối quan hệ giữa hình dáng, cấu trúc và chức năng trong thiết kế.

Mục tiêu dự án: Thấu cảm và tưởng tượng được các nhu cầu khác nhau về nơi ở của các loài động vật khác nhau. Thử nghiệm với các kỹ thuật tạo hình và xây dựng khác nhau để tạo ra hình dáng 3D mong muốn.

 

Kỹ năng: Khuyến khích sự tò mò, sáng tạo trong giải quyết vấn đề phức tạp thông qua thấu cảm, so sánh, đánh giá, thử nghiệm.

Vật liệu sử dụng: Các nguyên vật liệu tự nhiên có quanh mình: rêu, đá sỏi, cành cây, cỏ khô, vỏ hạt, v.v.

LỊCH HỌC TỪ 30/03 – 18/04
(Lịch học có thể thay đổi theo tuần)

LỚP MY DREAM ROOM

Sáng 2 – 4 – 6 | 9:00 – 10:30
Chiều 3 – 5 – 7 | 15:00 – 16:30
Sáng 5 – 6 – 7 | 9:00 – 10:30
Tối 2 – 3 – 4 | 19:00 – 20:30

LỚP FUTURISTIC CITY

Sáng 2 – 4 – 6 | 9:00 – 10:30
Chiều 3 – 5 – 7 | 15:00 – 16:30
Chiều 5 – 6 – 7 | 15:00 – 16:30

Tối 5 – 6 – 7 | 19:00 – 20:30

LỚP CITIZEN IN NATURE

Sáng 2 – 3 – 4 | 9:00 – 10:30
Chiều 2 – 3 – 4 | 15:00 – 16:30
Tối 5 – 6 – 7 | 19:00 – 20:30

LỊCH HỌC TỪ 30/03 – 18/04
(Lịch học có thể thay đổi theo tuần)

LỚP MY DREAM ROOM

Sáng 2 – 4 – 6 | 9:00 – 10:30
Chiều 3 – 5 – 7 | 15:00 – 16:30
Sáng 5 – 6 – 7 | 9:00 – 10:30
Tối 2 – 3 – 4 | 19:00 – 20:30

LỚP FUTURISTIC CITY

Sáng 2 – 4 – 6 | 9:00 – 10:30
Chiều 3 – 5 – 7 | 15:00 – 16:30
Chiều 5 – 6 – 7 | 15:00 – 16:30

Tối 5 – 6 -7 | 19:00 – 20:30

LỚP CITIZEN IN NATURE

Sáng 2 – 3 – 4 | 9:00 – 10:30
Chiều 2 – 3 – 4 | 15:00 – 16:30

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI
Đăng kí ngay để nhận ưu đãi cực hấp dẫn từ Arkki
Lưu ý: Ba Mẹ cần hoàn tất thanh toán trước thời gian khóa học diễn ra 02 ngày
để nhận hướng dẫn và bộ công cụ, nguyên vật liệu

ĐĂNG KÝ 1 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 1,050,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 01 Bộ Nguyên vật liệu: 120,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ưu đãi: Giảm 10% học phí
Tặng 01 Bộ Nguyên Vật liệu


👉 Học phí mới: 1,205,000
Tiết kiệm hơn: 225,000

ĐĂNG KÝ 2 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 2,100,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 02 Bộ Nguyên vật liệu: 240,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ưu đãi: Giảm 20% học phí
Giảm 50% 01 Hộp Công cụ

Tặng 02 Bộ Nguyên Vật liệu

👉 Học phí mới: 1,810,000
Tiết kiệm hơn: 790,000

ĐĂNG KÝ 3 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 3,150,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 03 Bộ Nguyên vật liệu: 360,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ưu đãi: Giảm 30% học phí
Tặng 01 Hộp Công cụ

Tặng 03 Bộ Nguyên Vật liệu

👉 Học phí mới: 2,205,000
Tiết kiệm hơn: 1,565,000

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI
Đăng kí ngay để nhận ưu đãi cực hấp dẫn từ Arkki
Lưu ý: Ba Mẹ cần hoàn tất thanh toán trước thời gian khóa học diễn ra 02 ngày
để nhận hướng dẫn và bộ công cụ, nguyên vật liệu

ĐĂNG KÝ 1 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 1,050,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 01 Bộ Nguyên vật liệu: 120,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Ưu đãi: Giảm 10% học phí
Tặng 01 Bộ Nguyên Vật liệu

👉 Học phí mới: 1,205,000
Tiết kiệm hơn: 225,000

ĐĂNG KÝ 2 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 2,100,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 02 Bộ Nguyên vật liệu: 240,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Ưu đãi: Giảm 20% học phí
Giảm 50% 01 Hộp Công cụ

Tặng 02 Bộ Nguyên Vật liệu

👉 Học phí mới: 1,810,000
Tiết kiệm hơn: 790,000

ĐĂNG KÝ 3 KHOÁ HỌC

Học phí gốc: 3,150,000
+ 01 Hộp Công cụ: 260,000
+ 03 Bộ Nguyên vật liệu: 360,000

🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Ưu đãi: Giảm 30% học phí
Tặng 01 Hộp Công cụ

Tặng 03 Bộ Nguyên Vật liệu

👉 Học phí mới: 2,205,000
Tiết kiệm hơn: 1,565,000

BA MẸ & BÉ ĐÃ TÌM ĐƯỢC LỚP HỌC YÊU THÍCH?
Arkki mời Ba Mẹ đăng kí ngay để nhận ưu đãi nhé!

BA MẸ & BÉ ĐÃ TÌM ĐƯỢC LỚP HỌC YÊU THÍCH?
Arkki mời Ba Mẹ đăng kí ngay để nhận ưu đãi nhé!

TẶNG CÁC DỰ ÁN 
CHƠI TẠI NHÀ MIỄN PHÍ

Bên cạnh chương trình học trực tuyến với Giáo viên Arkki,
Arkki@Home còn mang tới cho các bạn nhỏ cơ hội trải nghiệm MIỄN PHÍ các dự án theo chương trình giáo dục Phần Lan.
Trẻ 4-6 tuổi có thể chơi với Ba Mẹ, và Trẻ 7+ có thể tự chơi độc lập.

Cùng sáng tạo một ngôi nhà “pop-up 3D” chỉ với 1 tờ giấy A4. Dự án cho trẻ cơ hội thử nghiệm các hình dáng nhà & sử dụng vật liệu khác nhau lên giấy, trang trí cho ngôi nhà của mình theo các tính chất văn hóa, khí hậu, dịp lễ khác nhau.

Tham gia ngay

Dành cho Trẻ đã có đồ chơi xếp gạch Lego hay xếp gỗ, xây dựng thành phố kết hợp với quy hoạch khu vực sống mơ ước của mình. Dự án cho trẻ phát triển tư duy bậc cao và thể hiện trí tưởng tượng phong phú từ những vật liệu có sẵn. 

Tham gia ngay

Trẻ được thiết kế một ngôi nhà/ nơi ở cho một con quái vật yêu thích của mình bằng các công cụ và nguyên vật liệu có sẵn. Dự án kích thích sự sáng tạo không giới hạn của trẻ và tạo cơ hội cho trẻ kể về “người bạn trong tưởng tượng của mình”.

Tham gia ngay

TẶNG CÁC DỰ ÁN 
CHƠI TẠI NHÀ MIỄN PHÍ

Bên cạnh chương trình học trực tuyến với Giáo viên Arkki,
Arkki@Home còn mang tới cho các bạn nhỏ cơ hội trải nghiệm MIỄN PHÍ các dự án theo chương trình giáo dục Phần Lan.
Trẻ 4-6 tuổi có thể chơi với Ba Mẹ, và Trẻ 7+ có thể tự chơi độc lập.

Cùng sáng tạo một ngôi nhà “pop-up 3D” chỉ với 1 tờ giấy A4. Dự án cho trẻ cơ hội thử nghiệm các hình dáng nhà & sử dụng vật liệu khác nhau lên giấy, trang trí cho ngôi nhà của mình theo các tính chất văn hóa, khí hậu, dịp lễ khác nhau.

Tham gia ngay

Dành cho Trẻ đã có đồ chơi xếp gạch Lego hay xếp gỗ, xây dựng thành phố kết hợp với quy hoạch khu vực sống mơ ước của mình. Dự án cho trẻ phát triển tư duy bậc cao và thể hiện trí tưởng tượng phong phú từ những vật liệu có sẵn. 

Tham gia ngay

Trẻ được thiết kế một ngôi nhà/ nơi ở cho một con quái vật yêu thích của mình bằng các công cụ và nguyên vật liệu có sẵn. Dự án kích thích sự sáng tạo không giới hạn của trẻ và tạo cơ hội cho trẻ kể về “người bạn trong tưởng tượng của mình”.

Tham gia ngay

VỀ ARKKI

HỎI ĐÁP VỀ KHOÁ HỌC

Bé cần chuẩn bị gì trước khi học online?

Gia đình giúp bé chuẩn bị môi trường học tập yên tĩnh, thoáng mát, máy tính (để bàn hoặc laptop, hoặc có thể thay thế bằng ipad, điện thoại,…), mạng internet ổn định, cài đặt phần mềm Zoom, kiểm tra âm thanh (tai nghe), hình ảnh (webcam) và bình nước uống cho bé.

Nếu mạng internet có vấn đề thì trẻ có học tiếp được không?

Nếu mạng internet tại nhà bé có vấn đề, sau khi khắc phục mạng, bé vẫn có thể vào học tiếp tục (nếu lớp học vẫn chưa hết giờ). Lúc đó bé có thể tương tác với giáo viên để hỏi những nội dung bị bỏ lỡ. Trong trường hợp bị cúp mạng, cúp điện, gia đình cần báo với giáo viên để cho bé học bù vào buổi khác.

Nếu không học một ngày thì có thể học tiếp ngày tiếp theo hay không?

Nếu không học 01 ngày, bé sẽ khó học ngày kế tiếp vì các nội dung giữa các buổi học có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do vậy, Phụ huynh cố gắng sắp xếp cho bé tham gia đầy đủ khoá học nhé.

Bé có thể xem lại buổi học hôm đó không?

Vì đây là lớp học trực tuyến với giáo viên nên bé sẽ không xem lại được buổi học hôm đó ạ. Tuy nhiên, Tư vấn viên và Giáo viên sẽ giúp bé trả lời các thắc mắc về bài học trong Group Zalo với phụ huynh.

Bé có cần bật webcam để học không?

Phụ huynh giúp bé bật webcam khi học để giáo viên có thể nhìn thấy rõ bài, hình ảnh và qus trình làm của bé, giúp cho việc tương tác giữa giáo viên và bé được tốt hơn.

Một lớp học gồm tối đa bao nhiêu trẻ?

Sỉ số lớp học tối đa là 15 học viên nhé ba mẹ.

HỎI ĐÁP VỀ KHOÁ HỌC

Bé cần chuẩn bị gì trước khi học online?

Gia đình giúp bé chuẩn bị môi trường học tập yên tĩnh, thoáng mát, máy tính (để bàn hoặc laptop, hoặc có thể thay thế bằng ipad, điện thoại,…), mạng internet ổn định, cài đặt phần mềm Zoom, kiểm tra âm thanh (tai nghe), hình ảnh (webcam) và bình nước uống cho bé.

Nếu mạng internet có vấn đề thì trẻ có học tiếp được không?

Nếu mạng internet tại nhà bé có vấn đề, sau khi khắc phục mạng, bé vẫn có thể vào học tiếp tục (nếu lớp học vẫn chưa hết giờ). Lúc đó bé có thể tương tác với giáo viên để hỏi những nội dung bị bỏ lỡ. Trong trường hợp bị cúp mạng, cúp điện, gia đình cần báo với giáo viên để cho bé học bù vào buổi khác.

Nếu không học một ngày thì có thể học tiếp ngày tiếp theo hay không?

Nếu không học 01 ngày, bé sẽ khó học ngày kế tiếp vì các nội dung giữa các buổi học có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do vậy, Phụ huynh cố gắng sắp xếp cho bé tham gia đầy đủ khoá học nhé.

Bé có thể xem lại buổi học hôm đó không?

Vì đây là lớp học trực tuyến với giáo viên nên bé sẽ không xem lại được buổi học hôm đó ạ. Tuy nhiên, Tư vấn viên và Giáo viên sẽ giúp bé trả lời các thắc mắc về bài học trong Group Zalo với phụ huynh.

Bé có cần bật webcam để học không?

Phụ huynh giúp bé bật webcam khi học để giáo viên có thể nhìn thấy rõ bài, hình ảnh và qus trình làm của bé, giúp cho việc tương tác giữa giáo viên và bé được tốt hơn.

Một lớp học gồm tối đa bao nhiêu trẻ?

Sỉ số lớp học tối đa là 15 học viên nhé ba mẹ.

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Arkki Vietnam
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Hotline: 0902414978
Email: xinchao@arkki.edu.vn

Arkki Vietnam
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, p.Bến Nghé,  Q.1, TP.HCM